unzip ansible

06.08.2020 / 0 comments

Если исходный архив на узле с ансиблом: — name: Extract jenkins.zip archive from tmp_path unarchive: src: «{{ local_tmp_path}}/jenkins.zip» dest: «{{ remote_tmp_path}}/»   Если исходный архив уже на удалённом узле из инвентори — name: Extract jenkins.zip archive from tmp_path unarchive: src: «{{ remote_tmp_path}}/jenkins.zip» dest: «{{ remote_tmp_path}}/» remote_src: yes